Anh Tùng

Cảm ơn Trung tâm VATC đã giúp em có một môi trường đào tạo và học tập, giúp em có kiến thức để sau này bước vào nghề sửa chữa ô tô.

Profile Pic
Adminweb